Privacy verklaring

Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Tennis- & Padelvereniging Neckslag (TPVN). TPVN  respecteert en beschermt de privacy van haar leden en eventuele niet-leden. TPVN spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 723 280

Tennis & padelvereniging Neckslag

Neckerstraat 133
1456 BC Wijdewormer

KVK-nummer

36051734