Wijzigingen in bestuur

Met de komst van een nieuwe voorzitter en secretaris is er een nieuw bestuur!

Vanaf heden bestaat het bestuur van Tennisvereniging Neckslag uit 3 leden:

• Raymond Pistoor (voorzitter)
• Merle Haseth (penningmeester)
• Frank Neering (secretaris)

De ledenadministratie blijft in handen van Ton Wiewel,

Zie menu Vereniging / Commissies voor de overige contactpersonen.